Fler arbetsintegrerade företag i Västra Götaland!

Fler arbetsintegrerade företag i Västra Götaland!

Vi håller just nu på med ett nytt VGR projekt som heter FAF-projektet – fler arbetsintegrerade företag i Västra Götaland.

Syftet med projektet är att bidra till att fler människor inkluderas på arbetsmarknaden i arbetsintegrerade sociala företag (ASF) genom att bland annat: Stärka företagens hållbarhet och affärsmässighet, förbättra samverkan mellan de arbetsintegrerande sociala företagen och de offentliga aktörerna samt synliggöra företagens arbete med delaktighet och inkludering. Klicka här för mer information!