Medarbetarövertagande – en möjlighet när ägaren lämnar

Att anställda tar över när en ägare vill lämna kan rädda företaget och jobben. Ta kontakt med ditt närmsta Coompanion om du vill veta mer hur du gör!

Ofta tar någon i familjen över när en ägare vill lämna företaget. Ägarskiftet kan också ske genom försäljning. Men många företag läggs istället ned när till exempel ägaren går i pension. Varför inte fundera på om de anställda ska ta över? Då behöver inte företaget pensioneras när ägaren gör det.

Om medarbetarna – eller en majoritet av dessa – tar över företaget skapar man ett medarbetarägt kooperativt företag.

Övertagandet kan ske på olika sätt, till exempel:

  • att medarbetarna köper ut den tidigare ägaren och dess aktier eller
  • att medarbetarna skapar en ekonomisk förening som sedan köper bolaget. Bolaget blir då ett dotterbolag till den ekonomiska föreningen.

I andra delar av Europa är medarbetarägande vanligt. Coompanion arbetar för att ta fram en svensk modell inspirerat av dessa erfarenheter. Den ska göra det lättare för anställda och ägare att i ”skarpt läge” agera och hantera frågor som till exempel kompetensutveckling och finansiering.

Redan idag kan du dock ta hjälp av Coompanions mångåriga erfarenhet av kooperativ och medarbetarägande om du har funderingar kring medarbetarövertagande.

Så här kan du gå vidare!

Börja prata med dina anställda eller dina arbetskamrater. En början kan vara att se denna korta film!

Kontakta ditt regionala Coompanion som hjälper er vidare! 

Mer att läsa om medarbetarföretagande finns även här!