Kooperativ skapar ett hållbart samhälle

Ansvarsfull konsumtion och produktion är det tolfte av FN:s globala mål. Företag som lever de kooperativa värderingarna och tillämpar principer om demokratiskt ägande och samhällshänsyn gör att vi kan använda resurser på ett mer effektivt och hållbart sätt – utan att överskrida jordens begränsningar. Inte för inte var det till exempel främst kooperativa initiativ som lade grunden för vindkraftsproduktion i Sverige.

Kooperativa företag ökar också tilliten mellan människor och utvecklar ett kollektivt enterprenörskap i människors och miljöns tjänst.

Internationella kooperativa dagen firas årligen första lördagen i juli för att öka medvetenheten om kooperativ och dess bidrag till hållbar utveckling.