Byborna äger och driver äldreboendet

Byborna byggde sitt äldreboende. Nu kan den som behöver omsorg bo kvar i byn.

Att den som är gammal och behöver mycket omsorg ändå kan stanna kvar i byn, är en utmaning i glesbygden. I Högarna, utanför Östersund, har byborna tagit saken i egna händer och initierat ett prisat äldreboende med både korttids- och permanentboende och hemtjänst i byn.

Byns äldreboende är en angelägenhet för många i byn. Det var från början de som initierade boendet och investerade genom sitt samhällskooperativ. Östersunds kommun gick i borgen för lånet som behövdes för att bygga.

Medlemmarna idag består inte bara av personalen, utan också av engagerade bybor.

Delaktighet, aktiviteter, rörelse och beröring präglar omsorgen på Brännagården.  Att verksamheten håller hög klass manifesteras också bland annat genom att kooperativet fått Östersunds kvalitetspris.

Brännagården är ett exempel på att samarbete i kooperativ kan möta flera av samhällets utmaningar. Förutom omsorg i glesbygden, stolt och delaktig personal, är man en viktig ingång till arbete för unga arbetslösa som får uppmuntran och utveckling i kooperativet. Man vet också att ta vara på att personalen har erfarenhet från många olika länder och kan använda detta för att möta gästernas unika behov, t ex när de har ett annat språk som modersmål.

– När man ser ett äldreboende som är en angelägenhet för hela samhället och som bekämpar ungdomsarbetslöshet önskar man varje ort sådana verksamheter inom välfärden, säger Gordon Hahn, ordförande för Coompanion Sverige.

När vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt var på besök och undrade om inte Brännagården ändå hade något skatteparadis utrikes, svarade verksamhetschef Sylvia Bränngård:

– Nej Brännagården är vårt skatteparadis.

Brännagården blev Årets Kooperativ 2015. Det är en utmärkelse som delas ut av Coompanion och Arbetsgivareföreningen KFO. Non. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige är också den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Till Brännagårdens hemsida!