Coompanion Östergötland i nytt projekt: Coast4us

Coompanion Östergötland i nytt projekt: Coast4us

Coompanion Östergötland deltar under perioden 2018-2020 för det internationella projektet Coast4us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön.

Ansvarig för projektet från Coompanion Östergötland är Pia Tingvall

Läs mer om projektet