Därför ska ni hyra en extern ordförande till stämman

hyr in en extern ordförande till stämman

Under våren håller många föreningar årsmöte. Det finns många fördelar med att hyra in person utifrån för att vara ordförande under stämman.

Ofta utses föreningens ordförande till ordförande under mötena, men när föreningen ska rösta om ansvarsfrihet för styrelsen passar det bättre om någon utifrån håller i klubban.

En extern stämmoordförande kan dessutom fungera som en neutral part vid kontroversiella frågor eller konflikter som ska behandlas vid mötet. Ofta blir det lite lugnare och mer sakligt när någon som inte är medlem i föreningen finns med under diskussionerna. En professionell mötesordförande har god kunskap om mötesteknik och kan lösa kluriga situationer till exempel när komplexa beslut ska tas.

 

Coompanion vill vara med

Lägg grunden för en riktigt bra stämma! Coompanions medarbetare har lång erfarenhet av att genomföra stämmor på ett sätt som tar tillvara medlemmarnas intressen. Det ökar möjligheterna att fatta rätt beslut och ger den nya styrelsen de bästa förutsättningarna för sitt fortsatta arbete.

 

Ta kontakt med oss för att få veta mer!

Eva Ternegren, företagsutvecklare och diplomerad rådgivare
eva.ternegren@coompanion.se
0705-36 32 92

Joachim Keim, företagsutvecklare och diplomerad rådgivare
joachim.keim@coompanion.se
0703-02 33 65