Konferens om social innovation i norr

Välkommen till en konferens om social innovation i Norrbotten och Västerbotten! Här du får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära dig mer om nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Konferensen vänder sig till alla intresserade inom civilsamhälle, myndigheter, akademi och näringsliv.

25 april 2019
Sliperiet, Östra Strandgatan 32 Umeå

Anmäl dig här senast 12 april

Läs mer om evenemanget