Gör en etableringsanalys

Har ni en affärsidé som ni tror på, men vill vara helt säkra innan ni kör igång? Gör en etableringsanalys! Vi hjälper er ta fram ett underlag för att fatta beslut om idén är värd att arbeta vidare med eller om den skall skrotas.

Vi erbjuder en workshop för blivande sociala företag där vi gör en etableringsanalys tillsammans. Ju fler som kan vara med desto bättre! Bjud in blivande samarbetspartners.

Under denna dag får ni fördjupande kunskaper i socialt företagande, vad som är viktigt att tänka på vid etablering av ett socialt företag, samt olika parters roller.

Ta kontakt med ert lokala Coompanion-kontor för att komma igång.

Läs mer om hur vi jobbar med etableringsanalys