Vi söker utbildare – lämna en offert!

Är ni ett företag med erfarenhet av att utbilda sociala företag? ASF Akademin söker nu efter leverantörer för utbildningsinsatser, både på distans och på en specifik plats, inom fler områden.

Svara på offertförfrågan senast 23 september. Se mer information under varje rubrik.

Vi söker utbildare inom

NPF –Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Utbildningen ska förbättra företagens arbetsrehabiliterande tjänster genom ökade kunskaper inom NPF och en djupare förståelse för målgruppen.

Läs mer (distansutbildning)

Läs mer (utbildning i Stockholm)

Kommunikation för arbetsrehabiliterande tjänster

Målet är att förbättra företagens kunskaper inom kommunikation och marknadsföring av arbetsrehabiliterande tjänster. Efter utbildningen ska deltagarna ha en grundläggande förståelse för kommunikationens betydelse och kunna anpassa sitt budskap utifrån olika mottagare och kommunikationskanaler.

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Utbildningen ska förbättra företagens arbetsrehabiliterande tjänster genom ökade kunskaper i språkutvecklande arbetssätt. Deltagarna ska erhålla en tydlig arbetsmodell med verktyg som är applicerbara på arbetsplatsen.

Läs mer

GDPR

Deltagande företag ska få en bättre förståelse för hur information om anställda/arbetstränande ska hanteras. Utbildningen ska vara webbaserad.

Läs mer

MI –Motiverande samtal

Företaget ska känna sig tryggare i sin kommunikation med arbetstränande individer och kunna hjälpa dem genom en förändringsprocess. Utbildningen ska vara webbaserad.

Läs mer