Företaget som driver en hel by – Årets kooperativ i Sverige 2019

Trots trend som visar på avfolkning i allt fler glesbygder gör Skålans Byaråd det möjligt att bo och verka på landsbygden. Nu har de tagit hem titeln Årets kooperativ i Sverige 2019!

Samhällskooperativet Skålans Byaråd visar hur kooperativ organisering och samverkan kan få hela bygder att blomstra. Tillsammans säkrar de 150 medlemmarna och 7 deltidsanställda driften av en rad viktiga samhällsfunktioner. Fiber, vatten, väglyse, förskola, gym, badplats, personfärja, fastighetsnära tjänster och fritidsgård är bara några(!) av de tjänster som kooperativet tillhandahåller.

Som om det inte vore nog har byn också en dygnet runt-öppen obemannad matvarubutik. Med Bank-id kan du dygnet runt ta dig in i butiken och handla det du behöver, helt utan behjälplig personal. Butiken var den första obemannade Handlarn-butiken som öppnade i Sverige.

– De slog ihop alla föreningar i ett paraply, eller i ett nätverk som de kallar Skålans Bysamverkan varav Skålans Byaråd är en näringsdrivande ideell förening som sköter redovisningen. De har utvecklat ett arbetssätt som underlättar samarbete i byn mellan boende och föreningar samtidigt som det avlastar mycket styrelsearbete då det är samma styrelse i alla föreningar, berättar Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige.

Tidigare under året fick kooperativet också den lokala utmärkelsen Årets kooperativ Jämtland.

Samhällskooperativet Skålans Byaråd visar vilken kraft som finns i den kooperativa modellen. De har utvecklat en snillrik lösning för samarbete föreningar emellan. Med en och samma styrelse för byns alla verksamheter underlättar de styrelsearbetet. Det ger drivkraft för att stärka demokrati och levnadsstandard på landsbygden i Sverige!

Läs mer om Skålans byaråd

Läs mer om de andra finalisterna här!

Om tävlingen Årets kooperativ i Sverige

Årets kooperativ i Sverige är en tävling som anordnas av Arbetsgivareföreningen KFO, We Effect och Coompanion Sverige. Nomineringar till utmärkelsen Årets kooperativ har kommit från hela landet. En jury valde ut fyra av dessa och därefter har allmänheten fått röstat via nätet.

Utmärkelsen ges årligen till ett kooperativt företag som är särskilt bra på att skapa medlemsnytta, påverka sin omvärld positivt socialt och/eller miljömässigt och dessutom visar en stark utveckling. Årets kooperativ får dels medlemskap i arbetsgivareföreningen KFO och 10 000 kr i prispengar.

Följande personer har ingått i juryn: Gordon Hahn, Coompanion Sverige (ordförande), Jan Edén, Arbetsgivarföreningen KFO, Mats Evergren, NyföretagarCentrum Sverige, Eva Carlsson, Tillväxtverket samt Anna Tibblin, WeEffect.

Läs mer om alla finalisterna här

Kontaktperson: Gordon Hahn, ordf Coompanion Sverige, gordon.hahn@coompanion.se, 070-878 76 77.