Ännu fler sociala företag blir certifierade

Så mycket som 13 nya arbetsintegrerande sociala företag har certifieriats hos SKOOPI under hösten.

Det här är företag som tar sitt ansvar på stort allvar för att göra nytta i samhället, de återinvesterar vinsten i företaget och integrerar människor i riktiga jobb och i samhället. Certifieringen sker enligt den gemensamma branschstandarden hos SIS, (Svenska Institutet för Standarder) och syftet är att visa att företagen lever upp till definitionen av ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF).

— Det har varit lärorikt och jättenyttigt att delta i certifieringen, för vi har fått en total
genomlysning av vårt företag. Nu vet vi att vi jobbar på rätt sätt, säger Anna Arvidsson från
ett av de certifierade företagen, Café Glastaket i Göteborg.

— I verksamheten är det viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt, både för att göra bra affärer
och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga. Det har inte varit
lättvindigt utan krävt mycket jobb men det har absolut varit värt det. Vi har blivit stärkta
tillsammans och är stolta att kunna visa för våra uppdragsgivare att vi är ett certifierat företag,
säger Anna Arvidsson.

Samtidigt pågår ett stort utvecklingsarbete i många arbetsintegrerande sociala företag runt om i landet. Det är Coompanions projekt ASF Akademin som fokuserar på att förbättra ledarskapet och kvalitetssäkra arbetsträningen i företagen.

SKOOPI, som utför certifieringen, är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i
Sverige. Det unika med ASF är att de förutom arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor
och skapar delaktighet för medarbetarna.

— Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de
en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare och för deras försäljning av tjänster och varor,
säger verksamhetsledare Viktoria Carlsén.

 

Dessa företag deltar i ASF Akademin och har nyligen blivit certifierade

Café Rekommenderas
Vägen Ut !Ängås trädgård
Eko Clean Vänersborg ek. för
Luddes Hunddagis Ludvika
Origo Resurs
Miljövårdscentrum
Siljansnäsresursen Leksand
Unitis

 

ännu fler sociala företag får certifiering

 

 

 

 

 

 

 

Här är de nya certifierade företagen

Café Glastaket – Göteborg
Café Rekommenderas – Norrtälje
Canopus hundcenter – Gustavsberg
CVKM Ängås Trädgård – Göteborg
Eko Clean – Vänersborg
KASAK – Karlskrona
Knopster – Falkenberg
Leia Företagshotell, Yoda – Umeå
Luddes Hunddagis — Ludvika
Origo resurs – Huskvarna
Miljövårdscentrum – Örebro
Siljansnäsresursen – Siljansnäs
Unitis – Ljusdal