Så hittar ni finansiering till ert kooperativ

En utmaning som många företag och kooperativ stöter på när man vill växa eller utvecklas är finansiering. Här ger vi er några tips på vägar för att hitta finansiering till ert kooperativ!

Ta hjälp av Mikrofonden

Det självklara svaret är att ta kontakt med Mikrofonden Väst. De hjälper kooperativ, föreningar, samfund och andra i Västsverige med finansiering på olika sätt. De kan till exempel ställa ut garantier om ni behöver ta banklån för att köpa ny utrustning, bygga om lokaler, eller göra någon annan större investering. Mikrofonden kan även investera i insatser, aktiekapital m.m. Läs mer på deras hemsida!

Crowdfunding

Crowdfunding på internet blir allt vanligare och kan även vara ett bra sätt att testa marknaden för ert kooperativs tjänster eller produkter. Crowdfunding innebär att en stor grupp personer med små summor hjälper till att finansiera utvecklingen av en produkt eller något annat initiativ. Ni kan till exempel ta emot donationer eller erbjuda förhandsbokning av en produkt.

Vi hjälper er gärna att komma igång med crowdfunding! Boka in en kostnadsfri rådgivning med Coompanion.

Offentliga bidrag till företag

Det går att söka bidrag från Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och andra myndigheter. Oftast handlar det om pengar som är avsatta för speciella satsningar — till exempel stöd för miljöinvesteringar, digitalisering, forskning, ökad sysselsättning eller annat som bidrar till samhällsnytta.

Coompanion kan hjälpa er med tips på olika vägar! Vi kan även hjälpa till med projektansökningar. Boka en kostnadsfri rådgivning eller ta kontakt med oss idag!

Ta in investerande medlemmar i ert kooperativ

Investerande medlemmar är ett ganska nytt begrepp som blev möjligt efter en lagändring 2016. Det innebär att ekonomiska föreningar kan ta in medlemmar som endast ska bidra till verksamheten med en medlemsinsats. På så vis kan föreningen få kapital från personer som inte behöver föreningens tjänster men som ändå är intresserade av att medverka i föreningen och ha viss insyn och inflytande. Hur mycket inflytande de har avgörs av föreningens stadgar.

Se över möjligheten för er att ta in investerande medlemmar! Boka in en kostnadsfri rådgivning med Coompanion.

Medlemslån

Ert kooperativ kan fråga medlemmar, personer eller företag som gillar er att ge ut ett lån. Då är det viktigt att ni skriver ett skuldebrev mellan parterna. Räntan kan vara lika med noll, fast eller till exempel kopplas till er omsättning.

Sälja tjänster

Har ni tänkt på att ni kanske har ytterligare tjänster som ni kan sälja för att dra in pengar till er ekonomiska förening? Ni sitter säkert på många kompetenser som ligger utanför er vanliga verksamhet. Bolla gärna idéer med oss på Coompanion!