Här är ASF Akademins kompletterande utbildningar

Som ett tillskott till vårt ledarprogram, arbetsträningskoncept och coachning, har vi tagit fram ett antal utbildningar utifrån vad de sociala företagen i projektet behöver. Här är ASF Akademins kompletterande utbildningar.

OBS! Alla utbildningar är fullbokade. Kontakta oss om ni har frågor.

Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF)

1

Ort: Distans/webbutbildning
Datum: 14 januari och 16 januari
Tid: kl. 9.00-12.00
Antal platser: 30

Utbildningen syftar till att ge övergripande kunskaper om olika diagnoser inom NPF med ett särskilt fokus på ADHD/ADD, Asperger och Tourettes syndrom. Målet med utbildningen är att du ska få en djupare förståelse som hjälper dig i ditt vardagliga arbete.

Utbildningen tar upp följande:

 • Förhållningssätt och bemötande
 • Kommunikation och socialt samspel
 • Strategier i vardagen
 • Förslag på olika hjälpmedel som förenklar vardagen för både arbetsgivare och arbetstagare

 

GDPR

2Ort: Distans/webbutbildning
Datum: 16 mars och 23 mars
Tid: kl. 10.00-12.00
Antal platser: 50

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft och ersatte personuppgiftslagen. Det innebar en rad ökade krav på behandlingen av personuppgiftsdata, även för den ideella och kooperativa sektorn. Målet med utbildningen är att du ska känna till det nya regelverket och vara trygg i hanteringen av personuppgifter rörande exempelvis anställda, deltagare och kunder.

Utbildningen tar upp följande frågor:

 • Vad är GDPR?
 • Vem omfattas av GDPR?
 • Vad är en personuppgift/känslig personuppgift?
 • Vad får vi registrera och hur länge?
 • Vilken informationsplikt har vi mot kunder/anställda?
 • Hur går vi tillväga för att uppfylla GDPR?
 • Dataskyddsombud
 • Personuppgiftsbiträden
 • Vad händer om vi inte följer GDPR?

 

Kommunikation av arbetsrehabiliterande tjänster

3Ort: Distans/webbutbildning
Datum: 16 april och 23 april
Tid: 10.00-12.00 eller 13.00-15.00
Antal platser: 24

Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om det egna företagets sätt att kommunicera. Målet är att du efter utbildningen ska förstå hur du kan effektivisera kommunikationen gentemot de myndigheter som köper arbetsrehabiliterande tjänster. Teori varvas med exempel, diskussioner och egna reflektioner.

Utbildningen tar bland annat upp följande:

 • Kommunikationens grunder och hantverk
 • Reflektion kring hur företaget kommunicerar idag
 • Förslag på hur företaget kan effektivisera sin kommunikation gentemot myndigheter som köper arbetsrehabiliterande tjänster.

 

Språkutvecklande arbetssätt

4Ort: Göteborg med uppföljning på distans
Datum: 27 januari (Göteborg) och 7 februari (distans)
Tid: 10.00-16.00 (Göteborg), tid för uppföljning väljs i anmälan.
Antal platser: 20

Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper kring hur ni kan använda ett språkutvecklande arbetssätt på din arbetsplats. Utbildningen utgår från metodmaterialet “ Svenska på jobbet”, och möter även upp kursdeltagarnas frågeställningar och erfarenheter.

Utbildningen tar bland annat upp följande frågor:

 • Vilka är framgångsfaktorerna för att lära svenska på jobbet?
 • Hur skapar vi en språkutvecklande arbetsmiljö?
 • Hur kan handledare och kollegor stötta personer som lär sig svenska?
 • Hur kan handledare och kollegor arbeta språkutvecklande med arbetsuppgifter och med generella arbetslivskompetenser?

 

Läs mer om ASF Akademin här