Bidra till en hållbar gigekonomi!

Vill du bidra till en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige? Inom projektet Giglab Sverige kartlägger vi under våren utmaningar som finns kopplade till gigekonomin, med mål att ta fram ett underlag för de som vill skapa hållbara lösningar inom gigekonomin framåt. Hjälp oss gärna genom att bidra till kartläggningen ur ditt perspektiv!

Giglab Sverige är ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID och svenska Labbnätverket.

Läs mer på Giglab Sveriges egen sajt >>

 

Tillsammans är allt lättare och roligare!

Är du mer nyfiken på gigekonomin, digitala kooperativ eller hur man driver företag tillsammans? Ta kontakt med Coompanion i din region!