Sara Carlemår har utvecklat sitt sociala entreprenörskap genom Glow 4equality

Glow 4equality

Målet? Att bidra till jämställdhet och stärka kvinnor och flickors egenmakt med gruppcoachning!

Vad är Glow 4 equality?

GLOW 4 equality är en “social business startup”. Kärnan kommer att vara virtuell GRUPP COACHING som globalt bidrar till ökad jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt.

Varför socialt entreprenörskap?

Jag har varit entreprenör i snart 15 år, parallellt har jag hela tiden haft ett ideellt engagemang i frågor kring jämställdhet; barnsexhandel, könsstympning, våldsutsatta kvinnor och kvinnors rättigheter generellt. Senaste åren har jag känt en frustration och än mer velat bidra inom detta område.

Hur gick du från idé till handling?

Genom att själv ta hjälp av en coach landade jag i hur jag kan använda min entreprenörskraft, mitt nätverk och mina erfarenheter för att bidra till ökad jämställdhet globalt och vilka metoder det kan ske genom.

Vilket tips skulle du vilja ge till de som funderar på att utveckla sitt sociala entreprenörskap?

Bottna i dina innersta värderingar och hitta din drivkraft utifrån det, sök dig till bra sammanhang där du kan få inspiration och resurser för att göra skillnad.