Idéburen offentlig samverkan – nu kör vi!

Den offentliga och den idéburna sektorn arbetar många gånger med samma frågor och kompletterar varandra på värdefulla sätt. Många av de välfärdstjänster som idag tillhandahålls av offentlig sektor upprätthölls tidigare av civilsamhället. När staten drar sig tillbaka från till exempel landsbygdsområden är det ofta civilsamhällets aktörer som kliver in och tar ett större ansvar igen. Offentlig sektor klarar inte att ensam hantera alla utmaningar, vilket blev tydligt under till exempel flyktingkrisen, då civilsamhällets bidrag var ovärderligt. Samverkan kan ta många olika former, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) och Överenskommelser.

Janet Vloothuis, Länsstyrelsen, diskuterade samverkan med Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission.
Birgitta Adler och Camilla Olsson från Västra Götalandsregionen ledde processen och delade med sig av sina egna erfarenheter.

Men för att det ska fungera effektivt krävs en regional plattform att utgå ifrån – en plattform som vi nu lägger grunden till i Kalmar län! Det första mötet mellan offentlig och idéburen sektor hölls i januari och ytterligare ett genomfördes 19 juni då länsstyrelsen, kommuner, regionförbundet, landstinget, studieförbund och föreningar arbetade vidare med hur en plattform för samverkan kan se ut i länet. Plattformen måste jobbas fram av de inblandade aktörerna och det bestämdes att den nya Regionen, som bildas efter årsskiftet, kommer representera det offentliga medan den idéburna sektorn behöver organisera sig och hitta representanter.

Därför genomförs två träffar med representanter från civilsamhället den 3 september kl. 14.00 och 1 oktober kl. 14.00 i Oskarshamn. Är du intresserad av att vara med? Kontakta oss på Coompanion för mer information! Coompanion Kalmar län leder processen med att skapa en samverkansplattform i länet. Häng på!