Vi gör arbetsintegrerande sociala företag ännu bättre på att leverera arbetsmarknads- och rehabiliteringstjänster! Vill du vara med?

ASF Akademin är ett ESF-projekt med stöd från Europeiska socialfonden.

europeiska socialfonden

Här är höstens digitala satsningar

I höst blir vi digitala med flera insatser för sociala företag. Bland annat fortsatt coachning för att öka försäljningen och en ny chans att kvalitetssäkra sin arbetsträning!

Läs mer

Verktyg för partners och deltagare

Här kan du ladda hem mallar, logotyper och andra användbara verktyg för ASF Akademin.

Det här vill vi

Tänk om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) vore ett självklart val för varje myndighet som ska stötta personer till arbete! Om företagen kvalitetssäkrar sina tjänster inom arbetsträning och har ett ledarskap som är anpassad efter företagets unika förutsättningar – då kan varje individ utvecklas på ett tryggt sätt och bli bättre rustad för framtida jobbutmaningar.

Projektet ska också ge verktyg för ledarskapet som krävs i ett socialt företag. Det kräver självkännedom, kunskap om gruppdynamik och tålamod för att stötta individer som ska göra en resa in på arbetsmarknaden – tillsammans med andra.

ASF i hela Sverige kan vara med

Eftersom projektet är nationellt kan de flesta sociala företag i Sverige vara med! Hittills är 150 företag anmälda. Vi arbetar tillsammans på ett tiotal orter runt om i landet.

I projektets referensgrupp ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Tillväxtverket, Skoopi, Certasf och Coompanion. Coompanion Sverige är projektägare.

Projektet pågår från våren 2018 till vintern 2020 och har stöd från Svenska ESF-rådet.

ASF Akademin

Det här gör vi!

ASF Akademin erbjuder kompetensutveckling till företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet rustar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Vi arbetar nära myndigheter, som till exempel Arbetsförmedlingen, för att företagens tjänster ska motsvara vad myndigheterna kräver.

Bakgrund

ASF Akademin är en fortsättning på PIACS – också ett ESF-projekt. Där fann man ett behov av att säkra idéburna organisationers metoder för arbetsträning.

Man såg också brister i samverkan mellan de idéburna, myndigheterna och näringslivet som gör att de idéburna inte kan göra så mycket som de borde kunna för att skapa en inkluderande arbetsmarknad.

Forskarsamhället har också missat kopplingen mellan idéburna organisationer och arbetsmarknaden, menade författarna av slutrapporten.

asf akademin

Det här gör ASF Akademin

Ledarskapsprogram

Syftet är att lära mer om hur ledarskapet kan anpassa sig utifrån gruppens behov och samtidigt skapa hållbar affärsutveckling.

Läs mer

Kvalitetssäkrad arbetsträning

Stöd och utveckling för den som har ansvar för arbetsträningen i sitt sociala företag. Målet är att kvalitetssäkra arbetsträningen på företagen så att den når upp till myndigheternas krav och krav på certifiering.

Läs mer

Vill du veta mer?

Ta kontakt med oss om ert företag eller organisation vill vara med på resan tillsammans med ASF Akademin!

Läs mer

Här möts ledare från hela Sveriges sociala företag

Vår modell för kvalitetssäkrad arbetsträning

Sociala företag – det självklara valet!

Vi har som mål att arbetsintegrerande sociala företag blir en självklar och mer anlitad resurs. Det kan till exempel innebära att ASF är en  del av Arbetsförmedlingens programpaket, vuxenutbildning eller i nationella insatser genom folkhögskolor och folkbildning.

Referens- och styrgrupp

Coompanion Sverige är projektägare. I referens- och styrgrupp ingår: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL och Skoopi, Svenska Branschorganisationen Certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag och Tillväxtverket.

Sara Isaksson, projektledare ASF Akademin

Kontakt

Projektledare Sara Isaksson
telefon:  0701-42 66 08

Delprojektledare Eleni Wigsén
telefon: 0738-00 03 92

Delprojektledare Sven Bartilsson
telefon: 031-744 01 62

Administratör Sebastian Öhman
telefon: 076-379 14 68