Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bygg- och bogemenskaper är lösningar som vi tror kommer att spela en ännu större roll i framtiden! Coompanion tar nu initiativ till stöd av dessa kooperativa lösningar för att få mer variation i det som byggs och att öka valmöjligheterna i boendet.

Vi kommer att fylla på den här webbplatsen med information, verktyg, tips och mycket annat användbart för er som vill bygga och bo tillsammans! 

Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion!

Läs mer om bygg- och bogemenskaper!

I vår broschyr hittar ni massor av bra information, exempel från andra byggemenskaper i landet och mycket mer.

Vi hjälper er att komma igång!

Ta kontakt med ert lokala Coompanion-kontor. Vi börjar med en kostnadsfri rådgivning!