Vi vill se fler kooperativ inom energisektorn! Därför hjälper vi alla som vill gå ihop för att tillsammans säkra tillgången på hållbar el. 

Boka kostnadsfri rådgivning med Coompanion!

energikooperativ

Kostnadsfri rådgivning för energikooperativ

Mer information kommer inom kort. Så länge kan ni boka in en kostnadsfri rådgivning om att bilda eller driva energikooperativ! Boka hos Coompanion i er region.