Coompanion främjar kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. Vårt arbete resulterar i företag som tar samhällsansvar och skapar positiva samhällseffekter, lokal och regional utveckling samt bidrar till mångfald av ägarmodeller i det svenska näringslivet.

Vi finns i hela landet

Coompanion finns i hela Sverige, med 25 självständiga regionala organisationer som ägs och styrs lokalt. I våra regioner möter vi dagligen människor som vill förverkliga idéer tillsammans, i schyssta och demokratiskt ägda företag – kooperativ. Kanske har du en idé inom något av våra fokusområden?

Vi är kooperativa

Coompanion Sverige är vår nationella paraplyorganisation, ett kooperativ där alla regionala Coompanion är medlemmar. Coompanionregionerna är också kooperativa företag och tillsammans har vi omkring 1000 medlemmar i form av organisationer, kooperativ, sociala företag, studieförbund och offentliga aktörer, som verkar för fler och bättre kooperativ.

Så jobbar vi

Våra regionala organisationer runt om i landet erbjuder personlig och kostnadsfri rådgivning nära dig. Vi ger råd, information och vägledning när du vill förverkliga en idé. Vi finns med som stöd och bollplank genom hela processen, från idé till löpande verksamhet. Vår rådgivning och information är kostnadsfri tack vare vårt uppdrag från svenska staten, som genom Tillväxtverket delfinansierar denna del av vår verksamhet tillsammans med kommuner, regioner och andra aktörer. Boka rådgivning nära dig!

Coompanion har lång erfarenhet av att vara processledare för både enskilda personer, grupper, föreningar och företag som vill förverkliga sina idéer tillsammans. Står ni inför ett utvecklingsarbete som ska ske tillsammans? Prata med oss, så får ni inkluderande och roliga metoder på er resa – från strategi till genomförande.

Vi skräddarsyr och erbjuder utbildningar efter behov. Det kan handla om styrelsearbete, gruppdynamik, konflikthantering, affärsutveckling eller ledarskap i en demokratisk organisation. Vi håller också kortare och längre entreprenörsutbildningar som är både inspirerande och lärorika.

Vi gör fler till företagare

Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling bland annat genom att delta i utvecklingsgrupper samt att driva projekt som skapar och förbättrar förutsättningar för kooperativt företagande.

Genom vårt företagsfrämjande arbete kommer samhällsnyttiga och sociala företag till liv. Ofta handlar det om företag som öppnar upp arbetsmarknaden för fler – t.ex. nyanlända som vill starta ett nytt liv i vårt land, eller människor som av många olika anledningar har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Med den kooperativa affärsmodellen får dessa människor via våra projekt en chans att skapa sin egen arbetsplats. En arbetsplats och ett företag som de själva är delägare i. Det är smart både för individens välmående och samhället.

För en jämlik och demokratisk samhällsutveckling

Genom våra projekt utforskar vi också hur olika typer av samhällstrender, så som digitaliseringen, gig-ekonomin och avfolkning i landsbygden, kommer att påverka samhälle, arbetsmarknad och näringsliv i framtiden.

Så bidrar vi till de globala målen

Kooperativa företag kombinerar delaktighet och demokrati med affärsutveckling och samhällsnytta. Det är en affärsmodell som kan förändra världen – och gör det! Vi arbetar för en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av hållbarhet och kooperation. För att komma dit tar Coompanion sikte på de globala målen, som världens länder genom FN tillsammans har kommit överens om.

Ni vet väl om att vi kan hjälpa er ta första steget mot ett mer hållbart företagande? Ta kontakt med Coompanion där ni bor eller skapa er egen action plan på sajten StartaHållbart.se.

Coompanion får medfinansiering från Tillväxtverket för att främja fler och starkare kooperativa och liknande företag.