Digitalisering + demokrati = SANT

Dagens konsumenter vill i allt högre grad vara med och påverka företags inriktning och agerande. Tillsammans med digitaliseringen har därför plattformskooperation börjat få fäste. 

Ett digitalt plattformskooperativ kan till exempel utmana verksamheter som Google, Über, Spotify och AirBnB. Då kan verksamheterna utformas utifrån sina användare, tillika medlemmar/delägare, och deras egna behov istället för att enbart gynna en enskild ägare.

Användarnas behov blir den främsta drivkraften – vinsten blir ett medel för att göra detta på bästa sätt. Exempel finns redan, än så länge framförallt om vi tittar utanför Sveriges gränser. Företag som Resonate och FairBnB utmanar i musik- och hotellbranschen, men även svenska Collective Tools, ett molntjänstföretag som låter dig äga både din egen data och själva företaget.

På Coompanion ser vi fram emot den här demokratiska utvecklingen i näringslivet och välkomnar er som har en idé till kostnadsfri rådgivning.

Hitta din närmsta rådgivare!