Coompanion Dalarna genomför en förstudie som ska undersöka intresse och förutsättningar hos länets företagare att utveckla innovativa kooperativa affärsmodeller, för att bidra till hållbar tillväxt i Dalarna. De kooperativa affärsmodellerna kan bidra till att lösa en del av de samhällsutmaningar länet står inför. Målet är att i förstudien identifiera ett antal företag som har intresse för att genomföra piloter i ett eller flera genomförandeprojekt.

Förstudie kooperativa affärsmodeller
Coompanion Dalarna genomför en förstudie som ska undersöka intresse och förutsättningar hos länets företagare att utveckla innovativa kooperativa affärsmodeller, för att bidra till hållbar tillväxt i Dalarna.