Den ideella föreningen Hassela alltjänst bildades 2014 av andra ideella föreningar i Hassela. Representanter från de föreningarna, företag på orten och från Hassela alltjänst utgör styrelsen för föreningen.

Michael Högdahl är verksamhetsledare på Hassela Alltjänst. Han beskriver att de tjänster man erbjuder kan skilja sig lite åt beroende på vilka deltagare som finns inom företaget för tillfället. Det man alltid erbjuder är gräsklippning och andra trädgårdstjänster, städning, snöskottning, takskottning, vaktmästeritjänster, isspolning, skidspårsdragning och så sköter man om anläggningen Hasselabadet med allt vad det innebär. Idag är man fem anställda och tre deltagare på Hassela alltjänst.

Michael beskriver att man kan vara mycket flexibla och man har alltid meningsfullt arbete för de som jobbar inom företaget.

Det finns möjlighet att få vara med och påverka sina arbetsuppgifter genom att man säger vad man är intresserad av och vad man vill göra med sitt liv. Han poängterar att alla måste ta ansvar för sig själv och säga till om något inte känns bra eller inte fungerar.

Hassela alltjänst jobbar efter de förutsättningar som varje person har. De utgår från individen och anpassar arbetet både utifrån arbetsmängd och utifrån typ av arbetsuppgifter. Varje morgon börjar med ett morgonmöte över en kopp kaffe där man kollar läget med alla och fördelar dagens uppgifter.

Michael skulle gärna se att liknande verksamheter byggdes upp i flera byar. För överallt finns ju människor som har hamnat långt ifrån arbetsmarknaden och överallt finns den här typen av jobb som måste utföras.

Urban Östlund har varit på Hassela alltjänst sedan hösten 2017. Han kom in i företaget via en praktikplats som varade ett halvår. Efter det kunde man diskutera anställning med anställningsstöd och från april 2018 är Urban anställd. Det är viktigt att Urban kan dra in inkomster motsvarande de lönekostnader som Hassela alltjänst har för honom och det fungerar bra med hjälp av anställningsstödet. Urban är utsliten i kroppen, men här kan han arbeta utifrån sina egna förutsättningar.