Unitis erbjuder daglig verksamhet för de med intellektuella funktionsvariationer, de med funktionsvariationer inom autism- och aspergerspektrat samt de med förvärvad hjärnskada.

Bo Hed är verksamhetschef på Unitis och han arbetade tidigare inom den kommunala dagliga verksamheten. Bo var den som tog initiativ till att starta den ekonomiska föreningen 1998 efter att ha sett behovet av meningsfull sysselsättning för de som stod långt ifrån arbetsmarknaden.

Idag är man 8 anställda och har 5 extratjänster som till exempel kan ge nyanlända möjlighet att komma i arbete, 2 personer placerade via Samhall samt 22 deltagare i den dagliga verksamheten. Majoriteten av dessa personer är medlemmar och delägare i den ekonomiska föreningen. Unitis verksamhet innefattar café/lunchrestaurang och en butik med utvalda produkter inom exempelvis heminredning och mode. I de mysiga lokalerna ”Röda kvarn” i Ljusdal finns också en scen och Unitis anordnar en lång rad populära arrangemang, allt ifrån dockteater till konserter inom olika genrer.

Unitis erbjuder också ett datortek som är öppet för alla. Här får man låna datorer, skrivare och scanner gratis. En utgångspunkt för verksamheten på Röda kvarn är att människor ska ha en möjlighet att mötas och att alla är välkomna. En bit ifrån ”Röda kvarn” ligger Unitis vandrarhem där företaget ansvarar för hela driften med reception, bokning, städ, tvätt mm.

Bo beskriver att som ASF utgår man inte från en vinsttanke. Det som betyder något är att människorna som är här har ett arbete de trivs med, som är anpassat efter deras arbetsförmåga och deras intressen.

Simon Björk har varit på Unitis sedan 2014. Han har haft det tufft med sysselsättning sedan studenten och efter ett par olika praktikplatser så blev han tipsad om Unitis. Han fick börja med att praktisera några veckor för att sedan få sin dagliga verksamhet placerad på Unitis.

Simon gör olika saker på Unitis, han vill ha det så för han gillar att utforska nya saker och upptäcka nya intressen. Vissa dagar arbetar han i caféet och andra dagar är han en del av mediateamet som finns i lokalerna.

Simon beskriver att Unitis har hjälpt honom mycket, att han har lärt sig mer om sig själv och sin funktionsvariation och att han har kommit långt med den sociala biten.