Vi vill stärka kooperativen och de sociala företagens roll i vår region. Därför arbetar vi med flera projekt i Göteborgsregionen, tillsammans med företag, myndigheter och andra partners. Här kan du läsa om projekt i Göteborgsregionen.

Läs mer om hur vi arbetar med projekt

Samverkan för att utveckla rådgivning för hästföretagare

Tillsammans med flera andra aktörer utvecklar vi ett långsiktigt hållbart rådgivningskoncept för hästföretagare genom att skapa en gemensam digital plattform där hästföretagare kan hitta rådgivning för att starta, driva, utveckla eller avveckla sitt företag. (Finansiär: Jordbruksverket)

Läs mer

KRAFT: Kraftfullt ekosystem för sociala företag i Västra Götaland

Tillsammans med Västra Götalandsregionen och våra Coompanion­kollegor i regionen ska vi öka den sociala hållbarheten i regionen genom mer sociala innovationer och fler företag. Projektet ska vidga företagens marknad genom riktad upphandling, ge dem verktyg för att öka försäljningen och utveckla ett ekosystem för social innovation. KRAFT är ett av Tillväxtverkets 17 regionala projekt, en del av regeringens strategi för socialt företagande. (Finansiär: Tillväxtverket)

projekt i göteborgsregionen divercity

Divercity – Byggemenskaper

En byggemenskap är en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. I projektet DIVERCITY samverkar 19 organisationer med att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. (Finansiär: Vinnova)

Läs mer

Express projekt i göteborgsregionen

EXPRESS

Med vårt nya utbytesprojekt vill vi skapa nya möjligheter för unga migranter och flyktingar att starta och driva företag. Det gör vi genom att dela erfarenheter tillsammans med partners i Italien, Spanien, Grekland, Belgien, Frankrike och Tyskland. (Finansiär: Erasmus+ Key Action 2)

stadslandet

Stadslandet

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I Stadslandet möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar. Vi kommer att fortsätta arbetet som påbörjats i projektet tillsammans med Studiefrämjandet och Hela Sverige Ska Leva. (Finansiär: Europeiska unionens regionala utvecklingsfond)

Läs mer

ASF Akademin

Det nya projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Läs mer

Convoy Väst

Convoy Väst

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I Stadslandet möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar. Vi kommer att fortsätta arbetet som påbörjats i projektet tillsammans med Studiefrämjandet och Hela Sverige Ska Leva. (Finansiär: Europeiska unionens regionala utvecklingsfond)

Läs mer

Sharing Cities

Vi arbetar tillsammans med ett stort partnerskap för att utveckla delningsekonomin, i testbäddar där kompetens, branscher, problemägare och användare möts för att utveckla framtida lösningar snabbare. I Göteborg stöttar vi flera initiativ, såsom Leksaksbiblioteket, och i stadsutvecklingen av nya Masthuggskajen är ambitionen att minska konsumtion genom ökad delning. De andra svenska storstäderna och Umeå deltar i projektet. (Finansiär: Vinnova)

Läs mer

Tidigare projekt

1000 jobb

1000 Jobb – Grundsteget

Vår vision: 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen. Projektet ska skapa tillväxt i befintliga sociala, starta nya företag och höja kunskapen om socialt företagande hos myndigheter.

Läs mer

Collaborative Financial Readiness

Är ni ett socialt företag? Växla upp er samhällsnytta – vi gör er redo för en investering!

Läs mer

Fler Arbetsintegrerade Företag i Västra Götaland!

Ett projekt som genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och fyra Coompanion-kontor. Projektet ska bidra till att fler människor inkluderas på arbetsmarknaden genom arbetsintegrerade sociala företag (ASF).

Läs mer

Så arbetar vi med projekt i Göteborgsregionen

Varför jobbar Coompanion med projekt? Jo, för att i slutändan ska vår projektverksamhet gynna våra medlemmar och företagen i Göteborgsregionen. I projekten vässar vi vår kompetens till vår företagsrådgivning och testar nya idéer.

diana ghinea coompanion

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Diana Ghinea, utvecklingsstrateg
diana.ghinea@coompanion.se
0733-75 62 05