Nedan kan du ta del av vår utbildning vi haft i “Utbildning kring socialt företagande, sälj och kommunikation!”

Information

Utbildningen syftar till att orientera deltagare i hur socialt företagande fungerar, vilken roll, ansvar, möjlighet deltagare, medlemmar har i arbetsintegrerande företag. Företagande, affärsutveckling, sälj och kommunikation. Utbildningen genomsyras bla av horisontella dimensioner avseende jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet.

Presentationer:

Utbildning i kommunikation 2018

Del 1
Del 2

Utbildning i socialt företagande 2017

Utbildning i personlig service och affärsmannaskap. Vår omvärld i servicebranschen. Varför väljer man en leverantör? Varför förlorar man kunder?

Klicka här: Utbildning 1000 jobb Vår Omvärld Nov 2017

Kommunikationsutbildning

Kommunikation – informationPresentation om kommunikationens tre nivår: personlig-, intern- och extern kommunikation.

Klicka här: Kom utb 1000 jobb_20170524_31

Socialt företagande del 1. Vad är socialt företagande? Vad är ett kooperativ och vad är dess principer?

Klicka här: Socialt företagande ggn 1 onsdag 10 maj

Socialt företagande del 2. Läs mer om ekonomisk förening som organisation, erbjudande och affärsidé.

Klicka här: Socialt företagande ggn 2 onsdag 17 maj

Vår omvärld servicebranschen. Utbildning i personlig service och affärsmannaskap.

Klicka här: Utbildning 1000 jobb Vår Omvärld Juni 2017

Hälsokurs

Kursen för dig som vill skapa en hälsosam livsstil

Klicka här: Kursinnehåll

Hälsohjulet. Vad fyller jag mitt hjul med? 

Klicka här: Livshjulet

Nulägesanalys. Hur värderar du dig själv i följande områden? 

Klicka här: Nulägesanalys

Träningsprogram – hemmaträning. Av Johanna Drakenhammar

Klicka här: träningsprogam

Veckan utmaning – Laga en ny maträtt som du aldrig gjort tidigare

Klicka här: utmaning – Laga en ny rätt

Veckan utmaning – Testa någon ny träningsform

Klicka här: utmaning – testa något nytt

Filmer: 

Vägen ut

https://sofisam.se/vad-ar-sociala-foretag/kunskapsbanken—om-socialt-foretagande/filmer.html

Vad är arbetsintegrerat socialt företag?

Affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Fixis i sunne

https://www.youtube.com/watch?v=U6NO9WIYlmI

Socialt företagande