Vår vision: 2020 ska det finnas minst 1000 anställda i sociala företag i Göteborgsregionen.

Vi ska bidra till att 1000 personer har anställningsbevis i arbetsintegrerande sociala företag genom att dessa företag är ekonomiskt hållbara och det finns ett fungerande system där sociala företag och myndigheter har ett tillitsfullt samarbete så att vägen in i de sociala företagen är tillgänglig. Med stöd av Europeiska Socialfonden, ska vi 2015-2018 ta de första stegen mot visionen, tillsammans med ett stort partnerskap.

Projektinformation 1000 Jobb

Socialt företagande – nya vägar till arbete

Sociala företag är företag som har hållbarhet som främsta mål. De arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) är styrda av människor som jobbar i dem och syftar till att skapa möjligheter och jobb för personer som av olika anledningar har svårigheter på arbetsmarknaden.

Coompanion hjälper dig med att både vara med och driva företag från start och för den som vill prova på att arbeta som en del av rehabilitering – utan eget risktagande. I de sociala företagen får du utvecklas i din takt. Tillsammans skapar vi fler jobb när affärerna går bra.

”Mitt jobb” en film om Patrik Linnstrand på Kajskul 46.

Länkar