Genom att hyra in en extern ordförande lägger ni grunden för en riktigt bra årsstämma! Prata med Coompanion inför stämman eller årsmötet.

Det kan vara både skönt och utvecklande att ett proffs håller i klubban. Våra medarbetare har lång erfarenhet av att genomföra stämmor på ett sätt som tar tillvara medlemmarnas intressen. Det ökar möjligheterna att fatta rätt beslut och ger den nya styrelsen de bästa förutsättningarna för sitt fortsatta arbete.

Hyr in ordförande till stämma eller årsmöte

Kontakta oss!

joachim keim coompanion

Joachim Keim

Företagsutvecklare och diplomerad rådgivare

joachim.keim@coompanion.se
031-744 02 91
0703-02 33 65