Coompanion Halland driver olika utvecklingsprojekt där målet är att bidra till regional och lokal utveckling. Projekten ligger i linje med den regionala tillväxtstrategin och är till för att gynna och stärka entreprenörer i länet på olika sätt. Vi är med och utvecklar affärsmodeller som kan förändra världen och genom projekten som vi driver kommer fler samhällsnyttiga företag till liv.

Nedan kan du läsa om de projekt som vi driver just nu. Hör av dig om du är intresserad och vill veta mer!

CooCreate: en arena för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer

Den 1 januari 2018 startade projektet CooCreate med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Halland. Coompanion Halland är projektägare till det tre år långa projektet som vi driver tillsammans med Högskolan i Halmstad.

Projektet vänder sig till alla blivande eller befintliga entreprenörer som på något sätt löser en samhällsutmaning. Projektet skall verka som en plattform för att fler samhällsentreprenörer skall få stöd i sin utveckling, öka kunskapen om samhällsentreprenörskap inom länet och att utveckla nätverk och nya modeller.

Läs mer: www.coocreate.se

Ull Som Resurs

Detta är ett projekt som drivs tillsammans av Hushållningssällskapet Halland, Coompanion Halland, Hallands fåravelsförening, Region Halland och The Loop Factory AB med finansiering från Länsstyrelsen i Halland. Projektet har ett stort övergripande mål: Att hitta avsättning för halländsk och svensk ull som idag inte tas tillvara. Projektet kommer att arbeta fram till våren 2021.

Vi kommer att göra en nulägesanalys, kartlägga hur värdekedjan ser ut och bör utvecklas, arbeta med att utveckla kunskap och kompetens inom området och att skapa efterfrågan genom att utveckla nya produkter tillsammans med entreprenörer i länet. Vi har möjlighet att hjälpa till med test- och prototypframtagning, affärsutveckling, ny kunskap och nya nätverk så tveka inte att ta kontakt om du har en idé!

Smarta Företag: hållbar affärsutveckling i Halland

Vi står inför stora utmaningar i samhället och det är dags att rikta fokus och få upp hållbarhet på dagordningen i all affärsutveckling som sker i de halländska företagen.

Coompanion har under lång tid arbetat med hållbarhet, men nu spetsar vi till våra processer, metoder och verktyg för att kunna erbjuda små och medelstora företag utveckling i en mer hållbar riktning. tag kontakt om ni vill utvecklas; socialt, ekonomiskt och miljömässigt.