Delaktighet, samverkan och hållbarhet

Coompanion Jönköpings län skapar utveckling för individer, grupper och samhälle. Hos oss växer och utvecklas entreprenörskap genom våra grundvärderingar som är delaktighet, samverkan och hållbarhet. Inom vår verksamhet erbjuder vi företagsrådgivning och affärsutveckling, information och utbildning. Vi driver även ett antal utvecklingsprojekt. På den här sidan kan du läsa mer om Coompanion Jönköpings län.

Coompanion Jönköpings län är en ekonomisk förening där alla juridiska personer med sitt säte i Jönköpings län har möjlighet att bli medlem. Det innebär att vi ägs och styrs lokalt av omkring 20 medlemsorganisationer i regionen. Tillsammans främjar vi den kooperativa affärsutvecklingen!

Siv Fransson (ordförande)
Studieförbundet Vuxenskolan

Anders Pansell (vice ordförande)
Eksjö kommun

Nina von Krusenstierna
Eksjö kommun

Ola Gustafsson
Aneby kommun

Eva Engström
LRF

Andreas Persson
Folksam

Inga-Lill Ebbesson
Science Park, Gnosjö

Coompanion Jönköpings län finansieras av medel från Tillväxtverket, Region Jönköpings län, projektmedel i våra utvecklingsprojekt samt försäljning framförallt inom processledning, analysarbete och utbildning. Vår finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning utan avgift.

Prata med Coompanion Jönköpings län

Vi får ständigt nya idéer kring hur samverkan och entreprenörskap kan förändra och förbättra samhället. Många av dessa idéer leder till utvecklingsprojekt. Just nu funderar vi och pratar mycket om social innovation, socialt entreprenörskap, socialt företagande, medarbetarövertagande, kulturella och kreativa Näringar, idéburen vård och omsorg, kollaborativ ekonomi, cirkulär ekonomi, integration och samhällsentreprenörskap.

Ring oss!

0381-159 60

Besök oss!

Hitta hit

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.