Trappa Upp Jönköping är ett samverkansprojekt mellan Coompanion, Yalla Trappan i Malmö och Arbetsförmedlingen. Projektet ägs av Coompanion Sverige och Jönköpings län är ett av fem län som deltar i projektet.

Möt deltagarna i Trappa Upp Jönköping!

Syftet med Trappa upp:

  • öka sysselsättning och företagande hos utrikesfödda kvinnor genom anställning, praktik eller arbetsförberedande insatser
  • sprida Yalla Trappans koncept och metoder genom att etablera nya kooperativa företag i de deltagande länen.

I Jönköpings län, Trappa Upp Jönköping, sker samverkan med t.ex. Jönköpings kommun, olika föreningar, Svenska kyrkan och bostadsbolaget Vätterhem.

Projektet Trappa Upp finansieras av Tillväxtverket.

Kontaktperson är projektledare Ellen Ihs

Trappa Upp Jönköping på Instagram

@trappauppjonkoping

trappa upp jönköping
trappa upp jönköping
trappa upp jönköping