Kontakta oss

Vi erbjuder tjänster inom företagsutveckling, utbildning, processledning, projekt och kostnadsfri företagsrådgivning. Kontakta oss redan idag för att boka ett möte!

Mail: kalmar@coompanion.se
Telefon: 070 65 87 323

Facebook: Coompanion Kalmar län 

Hitta kontaktuppgifter till medarbetare

Besök oss

Coompanion Kalmar län

Storgatan 21 b

579 30 Högsby

Hitta hit

Åk hit med kollektivtrafik!
Länk

Missa inte några nyheter från oss!
Prenumerera på nyhetsbrev!

Skriv till oss

Våra medarbetare

Ewa Engdahl

Verksamhetsledare och rådgivare

E-post: ewa.engdahl@coompanion.se
Mobil: 0706 587 323

Jag ansvarar sedan 2010 för Coompanions verksamhet i Kalmar län. Företagsrådgivning, affärsutveckling, budget och kalkyler samt projektutveckling och försäljning av tjänster och utbildning är uppgifter som ligger på mitt bord. Det huvudsakliga intresseområdet är lokal och regional utveckling där företagande spelar en avgörande roll. Här har kooperationen en given plats, där samarbete ofta är lösningen för allehanda behov som uppstår både i stad och på landsbygd.

Henrik Wennersund

Projektledare och konsult

E-post: henrik.wennesund@coompanion.se
Mobil: 070 – 932 83 22

Jag leder projektet Digitala infrastrukturlösningar på landsbygden med fokus på laddstolpar, digitala lanthandlar, öppet wifi m.m. Jag arbetar också som egen företagare inom media-, text-, sälj- och affärsutveckling, skriver musikrecensioner i Barometern samt skönlitteratur och finns bland annat med min debutbok på Storytel. Tidigare var jag regionchef för organisationen Företagarna i Kalmar län och på Gotland och jag har  också lång erfarenhet av olika positioner i näringslivet, både i tjänstesektorn och tekniksektorn.

Åsa Selander

Projektledare

E-post: asa.selander@coompanion.se
Mobil: 072-157 00 72

Jag arbetar som projektledare för Samverkansplattform Kalmar län. Vår målsättning är att projektet ska utmynna i en överenskommelse, en samverkansplattform för Kalmar län mellan idéburen och offentlig sektor. Vi vill att över 100 deltagare ska få möjlighet att kompetensförstärkas hos våra tre pilotprojekt. Målsättning är att dessa deltagare ska hitta sin väg till företagande, studier och arbete. Tidigare har jag arbetat som Key Account Manager och projektledare inom försäkringsbranschen. Jag har även drivit en turistanläggning på Öland. Kontakta mig gärna om du har frågor om projektet eller vill samverka på något sätt.

Eva Engström

Projektledare och kommunikatör

E-post: eva.engstrom@coompanion.se
Mobil: 0767 637 337

Mina huvudområden är landsbygdsutveckling, samverkan och integration och jag leder för tillfället ett internationellt projekt med fokus på cirkulär, bio-baserad och resurseffektiv ekonomi. Dessutom uppdaterar jag hemsida och nyhetsbrev. Jag jobbar också med ortsutveckling på Mörbylånga kommun.

Lasse Wellin

Landsbygdsutvecklare

E-post: lassewellin@gmail.com
Mobil: 070-261 87 89

Jag arbetar med projektutveckling, projektledning och processledning. Jag har ett stort intresse för samhällsutveckling och har de senaste 20 åren framför allt arbetat med landsbygdsutveckling. Bland annat på Skäftekärr ekonomisk förening samt mellan 2007-2016 som verksamhetsledare för Leader KalmarÖland. Jag har också en bakgrund som egenföretagare i turistbranschen, fastighetsmäklare m.m.

Elisabeth Stake

Handledare Funktionsrätt Kalmar län

E-post: elisabeth.stake@coompanion.se
Mobil: 070-425 41 60

Jag är projektanställd som handledare i Coompanions projekt Samverkansplattform Kalmar län. I projektet samverkar vi med Funktionsrätt Kalmar län. Vi ska utbilda ett 20-tal personer i Storytelling. Vår målsättning är att genom uppsökande kontakter med organisationer, näringsliv och skola skapa en efterfrågan av våra utbildade Storytellers och därigenom  sprida kunskap om de hinder som finns i samhället för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva på lika villkor som alla andra.

Petra Abrahamsson

Handledare Ölands museum Himmelsberga

E-post: petra.abrahamsson@coompanion.se
Mobil: 070-896 34 89

Jag arbetar som handledare inom projektet Samverkansplattform Kalmar Län. Min uppgift är att introducera främst Nyanlända till arbete inom de gröna näringarna genom odling av olika kulturväxter på Ölands museum, Himmelsberga. Jag har utbildad Trädgårdsanläggare och har jobbat med det och trädgårdsskötsel i 25 år. Driver eget företag där vi jobbar med allt inom trädgård.

Anneli Schnell

Handledare Kalmar Hunddagis

E-post: anneli.schnell@coompanion.se
Mobil: 076-114 72 25

Jag har en delad handledarroll för Kalmar Hunddagis i projektet Samverkansplattform Kalmar län. Jag är även verksamhetsledare för Kalmar hunddagis, ett ASF, Arbetsintegrerat Socialt Företag, ekonomisk förening. Föreningen är ett av de tre första ASF som certifierades i Sverige av SIS. Kalmar hunddagis ska genom projektet hjälpa och stötta ”drop-outs” från Kalmar. Detta innebär att vi i samarbete med samverkanspartners i projektet fångar upp, motiverar och inspirerar dessa ungdomar att påbörja och / eller fullfölja sina studier för att få godkänt gymnasiebetyg. Hundar har förmågan att, utan fördomar, älska alla och inge lugn, harmoni och trygghet. Jag besöker omsorgsboenden i Kalmar med min utbildade terapi- och besökshund, Zelma. Ett mycket uppskattat inslag i de äldres vardag.

Sofi Eliasson

Handledare Kalmar Hunddagis

E-post: eliassonsofi@gmail.com
Mobil: 073-824 52 11

Jag jobbar på Kalmar hunddagis sedan två år tillbaka och kommer vara huvudhandledare för vårt projekt hundkraft som kommer rikta sig till ungdomar 16-24 år. Detta tycker jag ska bli ett jätteroligt projekt att delta i.Sofi har gått en utbildning till Hunddagisföreståndare.