Vi vill möjliggöra för personer som står långt från arbetsmarknaden att närma sig studier, företagande och arbete genom att utveckla samverkan mellan idéburen och offentlig sektor.

Arbetet ska resultera i en hållbar struktur för samverkan, en regional plattform i Kalmar län, mellan idéburen och offentlig sektor. Plattformen ska sedan kunna användas inom många olika områden där samverkan är betydelsefull.

Bilder från workshops inför uppstarten.

Janet Vloothuis, Länsstyrelsen, diskuterade samverkan med Susanne Lundström från Kalmar Stadsmission på en av träffarna 2018.
Birgitta Adler och Camilla Olsson från Västra Götalandsregionen ledde processen och delade med sig av sina egna erfarenheter under en av träffarna 2018.