Coompanion i Kalmar län startar nu ett länsomfattande projekt gällande förbättrad service på landsbygden. Samverkansprojektet syftar till att utveckla metoder, skapa konkreta planer och till viss del testa lösningar med ny teknik. Projektet pågår 2018-2020 och finansieras till största delen av EU, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

ServiceLyftet innehåller ett antal olika fokusområden: livsmedelsförsörjning, transporter, drivmedelsförsörjning, elbils-infrastruktur och en e-handelsplattform för lanthandel och lokal matproduktion. En gemensam uppgift för samtliga projektlän är att undersöka möjligheten för en nationell webb-plattform: “Lanthandlarns matkasse”.

– Det övergripande målet är att behålla och utöka lokal service på landsbygden inom dessa områden. Det kan vi åstadkomma bland annat genom digitala lösningar för handeln och att utveckla servicegraden hos gårdsbutiker med ny teknik.

– Vi samarbetar med Länsstyrelsen, Region Kalmar län, Hela Sverige Kalmar län, Miljöfordon Sverige, LRF  samt kommuner och lokala utvecklingsgrupper, säger Henrik Wennesund som är projektledare för Servicelyftet i Kalmar län. Servicelyftet genomförs även i Östergötland, Gävleborg, Örebro län, Jämtland och Västmanland. Coompanion Kalmar län är projektägare och initiativtagare till ServiceLyftet.

– Vi har dessutom en webbinarieserie som du kan se här! 

Projektperiod är 2018-2020. Vill du veta mer? Se informationsfolder eller kontakta projektledare Henrik Wennesund, 070 – 932 83 22henrik.wennesund@coompanion.se.