Redigera med ElementorByt till utkastFörhandsgranskaUppdateraLägg till rubrik

När du ska vara med på ett webbinarie så är det bra om du loggar in i tid då det kan ta några minuter att installera ZOOM!

GDPR
Genom att delta vid webbinariet samtycker jag till att projektet ServiceLyftet/Coompanion får hantera mina personuppgifter och använda det i syfte att bjuda in till framtida webbinarier samt att sprida information om projektet. Vi spelar in alla webbinarier. Du kan ställa frågor skriftligen i en chatt och ditt namn syns då för alla. Ditt namn och alla frågor du ställer spelas också in.

Tidigare webbinarier:

Webbinarie 1 (Sändes 21 november 2019)
Den digitala lanthandeln, del 1

 – studiebesök & samtal från Östergötland –

Filmen är ca 30 minuter.

Här finns också en längre film, (ca 10 min) om Skärgårdsbyn Mon, än den som visades under webbinariet. Petra och Mattias tar oss runt i deras obemannade lanthandel…

Den obemannade lanthandeln i Skålan. Bengt tar oss runt och berättar om hur det gått för den obemannade butiken i Skålan, som ligger på Jämtlands landsbygd.  Obs! Visades ej på webbinariet! (4 minuter)

Ett gratis studiebesök, som tar 30 minuter, från din skärm, live, i en obemannad butik. Kanske har du läst om Auto_Mat och andra obemannade butiker i media senaste tiden? Missa inte chansen att hänga med!

Den 21 november kl 12.15-12.45 sänder ServiceLyftet ett webbinarium från Auto_Mat i Linköping. Online får vi uppleva ett butikskoncept som bygger på att kunder legitimerar sig i butiksentrén med mobilt BankID. Butiken är obemannad och utcheckning sker i en självscanningskassa.

I ServiceLyftet undersöker vi digitala lösningar för att säkerställa service på landsbygd där en butik kanske annars inte har ekonomi att finnas. För invånare och bygder kan det vara nödvändigt att det finns en butik – för trevnaden, som samlingspunkt, för fastighetsvärdena, för att inte urholka bygden och för att kunna handla helgens festmåltid eller så bara för att kompletteringshandla.

Edvin som startat konceptet Auto_Mat välkomnar oss in i den första butiken, live den 21 november en halvtimma på lunchen. Under webbinariet möter vi dessutom Mattias och Petra från Skärgårdsbyn, en delvis obemannad butik. Vi träffar också Pia Tingvall, projektledare för ServiceLyftet i Östergötland, som guidar oss under webbinariet.

Webbinarie 2 (Sändes 4 februari 2020)
Laddstationer på landsbygden

 – samtal & diskussion med Elbil Sverige, Miljöfordon Sverige och Klimatklivet –

Filmen är ca 30 minuter.

Tisdagen den 4 februari kl.12.15 sände vi ett kostnadsfritt webbinarie på 30 minuter som handlade om elbilsinfrastrukturer och om hur vi kan få fler laddstolpar på landsbygden. Vad görs just nu och vilka planer finns inför framtiden? Vad ska en tänka på vid en investering av en publik laddningsstation? 

Under webbinariet så får vi ta del av kunskap, erfarenhet om vad som är på gång och vilka utmaningar vi står inför.

Först får vi får en presentation av Göran Fredriksson från Elbil Sverige, en oberoende konsumentorganisation som verkar för fler elbilar och elfordon i Sverige. Elbil Sverige är Sveriges största och enda konsumentorganisation som agerar rådgivare för konsumenter, företag, organisationer och myndigheter, i elfordonsrelaterade frågor med inriktning på: elfordon, laddning, energi och samhällsbyggnad för elfordon.

Vi får också träffa Jonas Lööf från MiljöfordonSverige som berättar om behov av och förutsättningar för utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon generellt men med fokus på landsbygden. Miljöfordon Sverige är en förening för alla bil- och miljöintresserade som sedan över 20 år och utan kommersiella intressen verkar för snabbare övergång till miljöbättre fordon, grönare drivmedel och energi inom transportsektorn samt en bättre användning av våra fordon.

Klimatklivet (Naturvårdsverket) är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Här får vi träffa Sofie Hjortsberg från Länsstyrelsen som går igenom de saker som en behöver veta inför en ansökan om investeringsstöd för laddstationer på landsbygden.

I ServiceLyftet undersöker vi olika sätt att säkerställa och öka service på landsbygden. För att få elbilsburna besökare och invånare att trivas än mer och vilja uppehålla sig på landsbygden behöver vi kika vidare på detta med laddstationer. I områden där turism är viktigt blir även laddplatser allt viktigare. Hur ser läget ut idag och hur kan du som är intresserad av att skapa en publik laddstation gå tillväga? Välkommen att titta på vårat webbinarium om laddstationer på landsbygden!

Har du frågor eller funderingar redan nu går det fint att kontakta ServiceLyftet i Örebro, Josephine Hedlund: josephine.hedlund@coompanion.se

Webbinarie 3 (Sändes 28 februari 2020)
Samordning av person- och varutransporter på landsbygd!

 – med en presentation av Freelways logistiktjänst –

Kommunens färdtjänstbilar åker tur och retur till A-byn varje vardag med tre tomma platser. Rut ser dem från sitt fönster och önskar att hon kunde hänga på någon gång för att handla. Byn har ingen kollektivtrafik och Rut har ingen bil. Till fotbollsträningen i B-byn vill två ungdomar från A-byn ta sig varje torsdag kl 16. Just den tiden åker Sigge till keramikkursen samma väg med tom bil.
Beställer man varor till A-byn ska dessa hämtas i C-byn. I A-byn får VerkstadsStina leveranser av bildelar och verktyg varje vecka. Det är LogistikNisse som kör dem från C-byn till A-byn. Kunde Logistiknisse ta med andra paket till A-byn på samma tur?

Freelway är ett företag som har utvecklat ett verktyg som enkelt möjliggör för samordning och effektivisering av transporter på landsbygden. Transporter av både varor, tjänster och människor. Deras idé går ut på att synliggöra de transporter som redan görs inom ett område och utnyttja dem bättre. Freelway arbetar under devisen ”Vi behöver inte fler transporter. Vi behöver hjälpas åt.”

Med Freelway kan varje användare själv påverka och göra skillnad för miljön. Alla transporter som görs blir synliga – och enkla att matcha med människor och paket som ska åt samma håll.

Freelway får människor att mötas och åka med varandra. Det öppnar upp och skapa relationer mellan människor som annars aldrig ses, vilket i sin tur föder idéer och stärker samarbete.

Visst låter det toppen?!

Välkommen att ta del av en presentation av Freelways logistiktjänst

Har du frågor eller funderingar? Kontakta ServiceLyftet i Östergötland

Pia Tingvall pia.tingvall@coompanion.se

Filmen är ca 30 minuter.

Webbinarie 4 (sändes onsdagen 29 april)

Den digitala lanthandeln del 2 – Teknik och kostnad

I vår webbinarieserie är det här dags för del två gällande digital handel.I detta webbinarie går vi igenom följande:– Inledning, 3 minuter om digitalisering av handeln och vad det innebär.– Hur kan jag, helt -eller delvis digitalisera min butik?– Vad krävs för att lyckas?– Kameraövervakning, är det verkligen tillåtet?– Vilka tekniker finns och vad kostar det?

Har du frågor eller funderingar? Kontakta ServiceLyftet i Kalmar län!

Henrik Wennesund henrik.wennesund@coompanion.se

Mer om obemannade butiker!

Om du vill se om obemannade butiker så finns här en kortare presentation från ett webbinarie på SLU där Henrik Wennesund pratade om ämnet. (ca 15 minuter)

https://play.slu.se/qc/create/play.asp?PRODUCER_ID=ability603&LAYOUT=V2EX

När du ska vara med på ett webbinarie så är det bra om du loggar in i tid då det kan ta några minuter att installera ZOOM!

GDPR
Genom att delta vid webbinariet samtycker jag till att projektet ServiceLyftet/Coompanion får hantera mina personuppgifter och använda det i syfte att bjuda in till framtida webbinarier samt att sprida information om projektet. Vi spelar in alla webbinarier. Du kan ställa frågor skriftligen i en chatt och ditt namn syns då för alla. Ditt namn och alla frågor du ställer spelas också in.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är avatar_SL-1024x218.png
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är logotypRad_ServiceLyftet-2-1024x97.png