Socialt entreprenörskap
Nationella nyheter

10 år och 100 sociala investeringar

Sveriges sociala företag är en viktig byggsten i framtidens hållbara samhälle. Därför behöver det finnas ett starkt finansiellt stödsystem till dessa företag, kooperativ och föreningar,

Läs mer »

10 år och 100 sociala investeringar

Sveriges sociala företag är en viktig byggsten i framtidens hållbara samhälle. Därför behöver det finnas ett starkt finansiellt stödsystem till dessa företag, kooperativ och föreningar,

Läs mer »