Som ett ”Spotify” ägt av musikerna, ett ”Airbnb” ägt av lägenhetsinnehavarna eller ett Uber ägt av förarna. I plattformskooperativ behåller medlemmarna kontrollen över verksamheten, vinsterna och sina egna data.

Kooperativ <3 digitalisering

Med digitalisering är kunder och samarbetspartners är bara ett klick bort. Även det lilla företaget kan agera på en global marknad.

Varför inte en marknad av medlemmar? Den gamla kooperativa idén – att medlemsnyttan är syftet – snarare än att generera kapital till ägarna kan innebära att digitala kooperativ kan göra ännu mer nytta för fler. Och vem känner inte ett visst behov av att ta kontroll över de egna personuppgifterna?

Medlemsägt = användarmakt

Resonate är ett isländskt ”Spotify”, ägt av musiker. Där kan användarna varken dumpa betalningar till musikerna eller kraftigt höja kostnaderna på abonnemangen för att ta ur mer vinst till ägarna – om inte medlemmarna beslutar så.

Ett plattformskooperativ lär heller inte sälja ut dina personuppgifter.

Förändrad syn på företagande

Utvecklingen av plattformskooperativ – kanske i framtiden baserat på den omtalade tekniken block chain – kommer att förändra hur vi gör affärer. Många av dagens företag kan komma att bli helt onödiga. Och frågan är vem som kommer att äga och styra de företag (plattformar) som finns. Vi som främjar kooperativ tycker förstås att dessa ekonomiska verksamheter med fördel ägs och styrs demokratiskt.

Vi är inga experter – än

Coompanion är inte experter på plattformskooperativ – än. Men vi är på gång och lär av andra europeiska organisationer och de entreprenörer som vi möter. Kooperativa värden som medlemsnytta, samhällshänsyn och demokrati förblir densamma i digital form. Att bidra till sådana företag är redan nu vårt expertområde!