En stor del av rådgivningen går av naturliga själ ut på att hitta finansieringsmöjligheter och alternativa lösningar. Vi på Coompanion hjälper er med detta. Kolla gärna igenom nedanstående möjligheter i samband med en eventuell rådgivning.

Mikrofonden – hjälp med finansiering

Kooperativa företag och föreningar stärker vårt samhälle, skapar arbetstillfällen och bidrar till utveckling av samhällsnyttiga lösningar samt nya sociala innovationer. Mikrofonden Mälardalen hjälper till med finansiering vid start och utveckling av verksamheter inom den sociala ekonomin i Örebro och Västmanlands län.
Mikrofonden Mälardalen förmedlar kapital och kompetens till verksamheter inom den sociala ekonomin. Fonden finansieras av offentliga, privata och sociala ekonomins organisationer.
För vem?
Föreningar, kooperativ, sociala företag, byalag, stiftelser, samfund, lokala utvecklingsgrupper m.fl. inom den sociala ekonomin.

DOKUMENT ATT LADDA NER

Infoblad Mikrofonden Mälardalen

Finansieringsguide för socialt entreprenörskap

INTRESSANTA LÄNKAR
www.lansstyrelsen.se information om olika ekonomiska stöd
www.tillvaxtverket.se utlysningar samt information om olika ekonomiska stöd
www.almi.se kan förutom rådgivning ge lån och riskkapital i form av bl.a. konsultcheckar och innovationsstöd
www.vinnova.se utlysningar och ekonomiskt stöd från statlig myndighet för forskning och utveckling
www.arvsfonden.se bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
www.jordbruksverket.se om finansiering på landsbygden
www.esf.se Europeiska Socialfonden finansierar projekt som arbetar med kompetens-
utveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser
www.jak.se rikstäckande bank för räntefri in- och utlåning
www.ekobanken.se bank för verksamhet med ekologiska, sociala eller kulturella mervärden
www.indiegogo.com en av de större crowdfunding-sidorna
www.kickstarter.com en av de större crowdfunding-sidorna
www.fundedbyme.com en av de större crowdfunding-sidorna
www.crowdculture.se crowdfunding inom kreativa näringar i kombination med offentliga bidrag

För andra former av ekonomiska stöd, exempelvis föreningsbidrag, kan det också gå att söka via landsting eller kommun (se regional hemsida)