Sociala företag är en heterogen grupp som består av allt från start-up företag till aktörer inom den ideella sektorn. Den gemensamma drivkraften är att skapa innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

De sociala företagen kan exempelvis arbeta för en levande landsbygd, en bättre integration eller en inkluderande arbetsmarknad. Man kan säga att sociala företag ökar medborgarnas välstånd genom att de bidrar till att skapa ett inkluderande och hållbart samhälle.

Sociala företag kännetecknas av att:

  • deras affärsmässiga verksamhet är ett medel för att uppnå ett eller flera samhällsnyttiga mål
  • de mäter resultaten i samhällsnyttiga mål
  • huvudelen av det ekonomiska överskottet återinvesteras i verksamheten.

INTRESSANTA LÄNKAR

www.tillvaxtverket.se
Här hittar du utlysningar, filmer om socialt företagande och mycket annat.

www.regeringen.se
Regeringens strategi för sociala företag- ett hållbart samhälle genom socialt företagande och social innovation.

OM ASF

www.arbetsformedlingen.se
Förutom platsbanken så finns den senaste uppdaterade informationen om olika ersättningar kopplat till det sociala företagandet.

www.forsakringskassan.se
Har den senast uppdaterade informationen om olika ersättningar och bidrag kopplat till det sociala företagande.

www.skoopi.coop
Intresseorganisation för ASF, arbetsintegrerande socialt företagande

www.sofisam.se
Om arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i samverkan med bl.a. Skoopi, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan