Vi erbjuder bland annat kurser i styrelsearbete (från en tretimmars kvällskurs till längre insatser). Det finns även möjlighet att få utbildning i exempelvis marknadsföring och enklare bokföring. Hör av er till respektive kontor så får ni höra mer om vårt utbud.