Kooperativ bildas ofta när människor skapar egna lösningar på rådande samhällsutmaningar. En samhällsutmaning uppstår ofta där ett behov av samhällsfunktion finns, men där samhället och staten inte har tagit ett formellt ansvar. Därför ser det också olika ut under olika tidsperioder, beroende på hur samhället styrs, vad som prioriteras och andra yttre faktorer. Här är några exempel på olika typer av entreprenörskap, teman och områden där den kooperativa affärsmodellen är speciellt framgångsrik – dessa möter vi ofta i vår kostnadsfria rådgivning och information eller våra projekt:

Socialt entreprenörskap

Läs mer

Social innovation

Läs mer

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Läs mer

Kulturella och kreativa näringar

Läs mer

Lokal utveckling

Läs mer

Företagssamverkan

Läs mer

Egenanställning

Läs mer

Bygga och bo tillsammans – Byggemenskaper

Läs mer

Energikooperativ

Läs mer