En stor utmaning i dagens samhälle är att alla inte har lika lätt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns flera orsaker till det. Bland annat har den psykiska ohälsan ökat kraftigt, arbetsmarknaden har blivit tuffare samtidigt som “enklare” jobb har blivit färre. Det ställs högre krav på individen både i form av utbildningsnivå, kapacitet och ansvarsförmåga.

Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning och information till er som vill starta ett socialt företag.

Arbetsintegrerande sociala företag

Skräddarsydd väg till arbetsmarknaden

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) låter individer komma in på eller tillbaka till arbetsmarknaden i sin egen takt. De finns till för människor som av olika skäl har svårt att skaffa eller behålla ett arbete. Den kooperativa modellen är särskilt effektiv i ett ASF, eftersom delaktighet och medbestämmande ofta har mycket positiv effekt på individens hälsa och välmående. I ett ASF arbetar man 100 % av sin egen förmåga och individen får stor möjlighet att utforma sitt eget jobb utifrån sina egna förutsättningar.

Två affärsidéer i ett företag

I ett ASF består affärsidén ofta av två delar. Den ena en traditionell verksamhet där varor eller tjänster säljs på en traditionell marknad, exempelvis café, konsthantverk, second hand eller kontorstjänster. Den andra att sälja tjänster som arbetsträning, sysselsättning, praktik, arbetsrehabilitering med mera till Arbetsförmedlingen, kommuner och andra offentliga aktörer.

I filmen nedan får du veta mer om hur Arbetsförmedlingen samarbetar med arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt både som kund och som partner. Den förklarar också hur ASF gör nytta för samhället.

Att jobba på ett ASF

I den här filmen får du veta mer om hur det är att arbeta i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Att leda ett ASF

I den här filmen får du veta mer om hur det är att leda ett arbetsintegrerande socialt företag. Filmen förklarar också vad ett arbetsintegrerande socialt företag är.

Hur startar vi ett ASF?

Ett första steg för exempelvis kommuner, myndigheter och organisationer som vill lära sig mer om ASF är att ta hjälp av Coompanion. Studiebesök och inspirationsföreläsningar är ett bra första steg. Nästa steg är ofta att göra en etableringsanalys. Då blir det en genomlysning av alla förutsättningar samtidigt som viktiga partners mobiliseras.

Vill ert företag få kompetensutveckling?

ASF Akademin är ett nationellt projekt som Coompanion driver tillsammans med ett brett partnerskap. Det pågår 2018-2021 och innebär möjlighet till kompetensutveckling för ASF i hela landet.

Läs om fler fokusområden