Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bygg- och bogemenskaper är lösningar som vi tror kommer att spela en ännu större roll i framtiden! Coompanion tar nu initiativ till stöd av dessa kooperativa lösningar för att få mer variation i det som byggs och att öka valmöjligheterna i boendet.

Boka kostnadsfri rådgivning med oss!

Läs mer om bygg- och bogemenskaper!

I vår broschyr hittar ni massor av bra information, exempel från andra byggemenskaper i landet och mycket mer.