Vi vill se fler kooperativ inom energisektorn! Därför hjälper vi alla som vill gå ihop för att tillsammans säkra tillgången på hållbar el. 

Boka kostnadsfri rådgivning med oss!

energikooperativ