Gå samman för att få livet att fungera överallt i Sverige. Bredband, service och vård och omsorg – prata med Coompanion om hur man gör, finansiering och få inspiration. 

Boka rådgivning med oss om ni vill ha hjälp att komma igång!

engagemang som utvecklar bygden

Engagemang som utvecklar bygden

Runt om i landet drivs affärer, restauranger, idrottshallar, bredbandsföreningar, bygdegårdar och lokala festivaler av initiativrika lokalbor. Även äldreomsorg och vårdcentraler finns som ett resultat av lokalt engagemang.

Vi processleder tvärsektoriellt

Vi processleder tvärsektoriellt

Coompanion är vana vid att arbeta tvärsektoriellt förstår såväl näringsliv som offentlig och idéburen sektor. Vi stödjer lösningar som tar hänsyn till de olika organisationernas förutsättningar och intressen.

Dags för ägarskifte i företaget?

Medarbetarövertagande kan vara ett riktigt bra sätt att behålla jobben på orten! Här finns ett inspirerande exempel.

Ta kontakt med oss om ni vill ha hjälp eller besök vår sajt om personalövertagande.

Stöd till fiberföreningar

Ta hjälp av oss och vår kostnadsfria rådgivning om ni ska starta fibernätsförening eller bredbandsförening. Ladda gärna ner vår användbara handbok!

stöd till fiberföreningar