Pågående projekt:

Coop for EU

Projektet skapar transnationella nätverk för att människor som står långt från arbetsmarknaden ska knyta kontakter och få ett erfarenhetsutbyte som är varaktigt för att utveckla och säkra kompetensförsörjningen.

Socialt Entreprenörskap Norrbotten (SEN)

Socialt Entreprenörskap Norrbotten (SEN) ägs av Region Norrbotten och drivs av Coompanion Norrbotten. Projektet ska skapa förutsättningar för nystart och utveckling genom affärsutveckling, effektiva stödstrukturer och en breddad marknad.

Har du en projektidé?

Kontakta oss gärna!