Projektpartners är från Bulgarien och Finland.

I Bulgarien har de stora utmaningar i form av fattigdom och hög arbetslöshet. Ytterligare utmaningar är brist på stödfunktioner i samhället för att arbeta med dessa frågor. Finland har relativt låg kunskap om sociala företag där de saknas strukturer för att arbeta med dessa. Dessa goda exempel är framtagen baserad på våra projektpartners behov. Inspiration på affärsmodeller hos sociala företag, hur de kan skapa affärer med traditionella företag och därigenom etablera sig på företagsmarknaden. Ytterligare vill vi visa på värdet för de traditionella företagen att göra affärer med dessa sociala företag. Största andelen av dessa sociala företag har arbetsintegrering som samhällsutmaning de löser. Detta beror på att arbetsintegration är de främsta behovet som våra projektpartners har. Exemplet med det kvinnliga nätverket har som samhällsutmaning att arbeta med jämställdhet och inkludering. Även detta är något våra projektpartners har behov av och hur det går att arbeta med dessa frågor i sociala företag.

FourM/Luleå kommun

Teknikkvinnor

Sömnadskollektivet

Lärjeån

Entrévärdarna

KEKE

Yallatrappan

Koopus

FourM/Jernhusen

Kunskapscaféerna/Visby kommun