FourM står för Mål, Mening, Mervärde och Medbestämmande. De driver verksamheterna Luleå Städ & Hemservice, Råneå Städ & Hemservice, Stationsvärdarna på Luleå tågstation på uppdrag av Jernhusen samt driver tvättverksamhet på Bergvikens vård- och omsorgsboende på uppdrag av Luleå Kommun.

FourM är ett arbetsintegrerande socialt företag som började inom ett nationellt projekt i vilken det ingick att utbilda sig till sociala företagare och samtidigt tillsammans med projektledningen från Coompanion identifiera vilka samhällsbehov som behövde lösas. 

”Vårt mål är att skapa arbetstillfällen för personer med någon form av funktionsvariation, som varit långtidssjukskrivna, har svårt med svenska språket eller av annan anledning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta gör vi genom att utveckla och utföra tjänster inom städ- och servicesektor.”

Läs mer om FourM på deras hemsida!