Vi är förutsättningsskapare!

Coompanion arbetar för att främja entreprenörskap som möter aktuella samhällsutmaningar. Det gör vi bland annat genom kostnadsfri rådgivning, projekt och utbildning. Resultatet blir ett entreprenörskap för både människa och miljö i form av kooperativ, småföretag som samverkar, lokal utveckling och gemensam framtidstro. Vi tror på demokratiskt företagande, där alla samarbetar och är engagerade. På den här sidan kan du läsa mer om Coompanion Östergötland.

om coompanion östergötland

Coompanion Östergötland

Coompanion Östergötland är en ekonomisk förening, med 17 medlemsorganisationer, framförallt kooperativa organisationer men också ett flertal studieförbund, kommuner och Region Östergötland. Ni kan också bli medlemmar i Coompanion!

Vi arbetar i hela Östergötland och har kontor Norrköping. Vi driver och medverkar i flera utvecklingsprojekt, både lokalt och regionalt, tillsammans med andra aktörer. Vi tillhör även internationella nätverk såsom: SERN och REVES.

Vår styrelse

Kjell Eriksson,  Söderköpings kommun,  Ordförande

Anders Bengtson, Motala kommun

Agneta Lindqvist, Funktionsrätt Östergötland

Cecilia Hunnershage Sandgren, Region Östergötland

Eric Stuart, Riksbyggen

Gordon Hahn, Serus

Olle Johansson, Norrköpings kommun

Nyhetsbrev från Coompanion Östergötland

April-Maj 2020

Mars 2019

Förvaltningsberättelser

Förvaltningsberättelse 2019

Förvaltningsberättelse 2018

Ring oss!

073-364 37 40

Besök oss!

Hitta hit

Vad kan Coompanion hjälpa dig med?

Dubbelt så roligt och hälften så svårt – klart ni förverkligar er idé tillsammans! Oavsett om ni befinner er på idéstadiet, har börjat starta upp eller redan är igång med er verksamhet finns Coompanion här för att hjälpa er lyckas. Vi är experter på kooperativt företagande. Vi kan hjälpa er att analysera lokala behov och marknader, söka finansiering och skapa mervärden genom samverkan med andra företag.

Hur finansieras Coompanion?

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Statliga Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Om kooperation

Kooperation kommer från latinet och betyder ungefär ”arbeta tillsammans”, att samverka.  Det är just samverkan som är grundstenen i ett kooperativ och det som hela verksamheten tar sin utgångspunkt i. Ett kooperativ kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvartagande.

I dag finns det ingen särskild kooperativ företagsform i Sverige. Ekonomisk förening är den vanligaste och mest använda formen.

Kooperativa värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/medlem i ett kooperativt företag.

Kooperativa principer

De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och värderingar som antogs av den internationella kooperativa alliansen 1995. Dessa principer har sina rötter i när det första moderna kooperativet grundades 1844 i Rochdale, England.