Här kan du läsa om våra aktuella projekt i Östergötland och tidigare projekt som vi drivit tillsammans med våra partners.

coast 4 us

Coast 4 Us

Coompanion Östergötland deltar under perioden 2018-2020 för det internationella projektet Coast 4 Us. Projektet syftar till att ta fram dataunderlag mm för att underlätta planeringen av kust- och havsområden i Östersjön.

servicelyftet

ServiceLyftet

Projektet syftar till att utveckla metoder och konkreta planer, delvis med hjälp av ny teknik, för att behålla men också utveckla den lokala servicen på landsbygden.

asf akademin

ASF – Akademin

Det nya projektet ASF Akademin utbildar företag runt om i landet för att arbetsträningen ska bli ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.

Social Economic Trade (SET)

SET

Social Economic Trade (SET) är ett sälj och marknadskooperativ som ägs av ASF i Östergötland. Vår uppgift är att hjälpa dessa sociala företag med marknadsföring, sälj och affärsutveckling.

generationsväxling

Generationsväxling

Generationsväxling – en metod för hållbara ASF Många företag i länent står inför en generationsväxling. Ett alternativ som just nu diskuteras är att undersöka möjligheterna för ASF att ta över mindre bolag (enmans- eller fåmansföretag) där företagsledaren är på väg att gå i pension.

divercity

Divercity

Bo- och byggemenskaper är ett växande koncept. I Sverige är byggemenskaper fortfarande relativt nytt men har uppvisat flera positiva effekter för lokalsamhället, bl a sänkta bygg- och boendekostnader, främjande av social gemenskap och ett mer hållbart samhälle.

Tidigare projekt

fler i arbete via ASF

Fler i arbete via ASF

Syftet med projektet är att stärka länets arbetsintegrerande sociala företag så att de kan bidra till att öka sysselsättningen och ge ökade möjligheter till personer med svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete.

projekt framsteg

Framsteg

I projektet vill vi öka tillväxten i länet genom att uppmärksamma och ta tillvara den utvecklingskraft som finns hos sociala entreprenörer och i sociala innovationer.

react

React

Coompanion Östergötland arbetar inom nätverket React med 6 andra städer i Europa för att motverka etnisk stigmatisering och hur man kan bli medborgare i respektive land, juridiskt och psykiskt samt hur integrationen fungerar med fokus på unga flyktingar och unga nyanlända.